ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zapytania ofertowe

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp41
Data ogłoszenia
2020-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie cenowe dotyczące "Wykonania wpustu ulicznego z osadnikiem i przykanalikiem na potrzeby nieruchomości zlokalizowanej w Szydłowcu ul. Wschodnia, działka nr ew. 4025 odprowadzającego wody opadowe z nawierzchni przy ulicy Wschodniej"
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 318.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta (DOC, 15 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Umowa na roboty budowlane (PDF, 102.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Przedmiar robót (PDF, 439.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Prpjekt budowlano-wykonawczy (PDF, 6.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 302 KiB)
Lp42
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa wydzielonego z jezdni parkingu pojazdów samochodów osobowych wraz z przebudową istniejących chodników wzdłuż ul. Chopina w Szydłowcu i budową zjazdów indywidualnych na odcinku od km 0+012,00 do 0+058,50, strona lewa – zachodnia w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa zatoki postojowej przy ul. Chopina”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 350.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Druk oferty (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Umowa na roboty budowlane (PDF, 102.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - PZT - mapa (PDF, 917 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Projekt budowlano-wykonawczy (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 5 - Specyfikacje techniczne (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 6 - P. konstrukcyjny, p. normalny - mapa (PDF, 486.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 764.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy (PDF, 70.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy (XLS, 22.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 375 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 332.7 KiB)
Lp43
Data ogłoszenia
2020-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie cenowe dotyczące wykonania „Inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szydłowiec”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 1.5 MiB)
 • Druk oferty (DOCX, 15.5 KiB)
Lp44
Data ogłoszenia
2020-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie budowy zjazdu publicznego z DK nr 7 - stary przebieg na drogę wewnętrzną (dz. nr ew. 612) w km 493+010 dla zadania pn. "Budowa zjazdu publicznego - droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 - droga wojewódzka, w miejscowości Zdziechów, strona pawa, na teren działki gminnej nr ewid. 612"
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 296.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Druk oferty (DOC, 15 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Projekt umowy (PDF, 124.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Przedmiar robót (PDF, 81.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 5 - Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 442.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Przekroje konstrukcyjne (PDF, 485.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Granice oddziaływania inwestycji (PDF, 419.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Opis techniczny (PDF, 117.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Org. ruchu na czas budowy (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Org. ruchu stała (ZIP, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 379.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 337.7 KiB)
Lp45
Data ogłoszenia
2020-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie cenowe na "odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowiec w 2020 r.”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 125.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Kosztorys (ODT, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy (PDF, 89.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zapytania cenowego (PDF, 325.8 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 125 KiB)
Lp46
Data ogłoszenia
2020-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wewnętrznej dla zadania „Budowa ul. Jodłowej w Szydłowcu - dokumentacja”, na odcinku od ul. Narutowicza do działki o nr ew. 2567, długości około 200 m., działki nr ewid. 2420, 2419/10, 2419/8, 2419/6, 2407/2 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia/ zgłoszenia na budowę
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 20 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 66.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 115 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 298.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.3 KiB)
Lp47
Data ogłoszenia
2020-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Garbarskiej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 23 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 111.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Załącznik mapowy (PDF, 265.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 277.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 322.5 KiB)
Lp48
Data ogłoszenia
2020-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-20 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 83.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 49.9 KiB)
Lp49
Data ogłoszenia
2020-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej - ul. Różana w Szydłowcu
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 274.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 15 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Projekt umowy (PDF, 119.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Opis techniczny (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiar robót (PDF, 424.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 99.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 323.4 KiB)
Lp50
Data ogłoszenia
2020-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż aktywnego przejścia dla pieszych
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 582.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 683 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 17 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 267.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji