ˆ

Zapytania ofertowe

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2022-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-01 12:02:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja placu zabaw przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 138.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (ODT, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 66.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Mapa placu zabaw (PDF, 4.1 MiB)
 • Instrukcje użytkowania i montażu urządzeń (PDF, 12.7 MiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2022-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-10 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi w zakresie weryfikacji projektu budowlanego budowy przedłużenia ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000-km 0+761 o długości 761 mb
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 408.4 KiB)
 • Formularz oferty (RTF, 62.6 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 399 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2022-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja placu zabaw przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 152.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (ODT, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 66.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Mapa placu zabaw (PDF, 4.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 299.1 KiB)
 • Karty instrukcji i konserwacji urządzeń (PDF, 12.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 621 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 115.8 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2022-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów z terenu gminy Szydłowiec
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 167 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (ODT, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 68.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 352.8 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2022-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-18 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 121.6 KiB)
 • Formularz oferty (RTF, 63 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 107.3 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2022-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Projekt zamówienia (PDF, 134 KiB)
 • Zestawienie złożonych ofert (PDF, 113.6 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-14 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, dwóch wpustów ulicznych w Szydłowcu - skrzyżowanie ul. Bankowej – 1-go Maja, gm. Szydłowiec dla zadania budżetowego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację ul. Bankowej w Szydłowcu"
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (ODT, 19.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy (PDF, 812.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Przedmiar robót (PDF, 610.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Projekt umowy (PDF, 123.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Projekt budowlany (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 724.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 349.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 283.4 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 242.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wykaz usług (DOCX, 13.3 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016 - 2023 ze wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 165.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Wykaz usług (DOCX, 13.5 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 - 2025 ze wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 176.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonanych usług (DOCX, 13.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji