ˆ

Aktualne zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 116.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 487.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 29.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 181.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 527 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie klubu sportowego „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 114.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 198 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 166.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 454.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedłużenia ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 118.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 154 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 24.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 44.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 688.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (DOC, 171 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 340.1 KiB)