ˆ

Aktualne zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego autobusu średniego w kolorze dowolnym do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 22+1 i nie więcej niż 24+1 miejsc siedzących
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie (PDF, 99.6 KiB)
  • SIWZ (PDF, 445.7 KiB)
  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.6 KiB)
  • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (DOC, 60.5 KiB)
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.2 KiB)
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
  • Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 14.5 KiB)
  • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
  • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 423.3 KiB)