ˆ

Aktualne zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych w ramach realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 130.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 700.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 755.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1A - Formularz cenowy (XLSX, 57.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej (DOCX, 744.1 KiB)
 • Załacznik Nr 3 - Wzór wykazu dostaw (DOCX, 746.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wzór wykazu osób (DOCX, 745.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wzór umowy (PDF, 1000.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - PFU (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - JEDZ (DOC, 192.5 KiB)