ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 151
Data ogłoszenia
2013-09-17
Data rozstrzygnięcia
2013-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dworskiej, Kwiatowej i Zielonej w Szydłowcu - Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 81.5 KiB)
Lp 152
Data ogłoszenia
2013-08-20
Data rozstrzygnięcia
2013-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowcu w ramach projektu Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności Infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet V Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu Działanie 5.2 Rewitalizacja Miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 277 KiB)
Lp 153
Data ogłoszenia
2013-07-22
Data rozstrzygnięcia
2013-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o odwołaniu postępowania (PDF, 318.9 KiB)
Lp 154
Data ogłoszenia
2013-07-19
Data rozstrzygnięcia
2013-09-10
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec, organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.4 KiB)
Lp 155
Data ogłoszenia
2013-07-18
Data rozstrzygnięcia
2013-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYDŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA 02.09.2013 ROKU DO DNIA 30.06.2014 ROKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 64.6 KiB)
Lp 156
Data ogłoszenia
2013-07-08
Data rozstrzygnięcia
2013-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora administrującego obiektami powstałymi w wyniku realizacji projektu pt. Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o odwołaniu postępowania (PDF, 145.9 KiB)
Lp 157
Data ogłoszenia
2013-05-22
Data rozstrzygnięcia
2013-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.7 KiB)
Lp 158
Data ogłoszenia
2013-05-07
Data rozstrzygnięcia
2013-07-03
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec, organizacja i prowadzeniu na terenie Gminy Szydłowiec punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 78.1 KiB)
Lp 159
Data ogłoszenia
2013-04-24
Data rozstrzygnięcia
2013-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w 2013 roku, Zadanie II - profilowanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej, żużlowej i tłuczniowej na terenie gminy Szydłowiec w 2013 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 93.2 KiB)
Lp 160
Data ogłoszenia
2013-04-11
Data rozstrzygnięcia
2013-05-08
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu pt. Dziecięca akademia przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji