ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 161
Data ogłoszenia
2013-07-18
Data rozstrzygnięcia
2013-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYDŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA 02.09.2013 ROKU DO DNIA 30.06.2014 ROKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 64.6 KiB)
Lp 162
Data ogłoszenia
2013-07-08
Data rozstrzygnięcia
2013-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora administrującego obiektami powstałymi w wyniku realizacji projektu pt. Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o odwołaniu postępowania (PDF, 145.9 KiB)
Lp 163
Data ogłoszenia
2013-05-22
Data rozstrzygnięcia
2013-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.7 KiB)
Lp 164
Data ogłoszenia
2013-05-07
Data rozstrzygnięcia
2013-07-03
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec, organizacja i prowadzeniu na terenie Gminy Szydłowiec punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 78.1 KiB)
Lp 165
Data ogłoszenia
2013-04-24
Data rozstrzygnięcia
2013-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w 2013 roku, Zadanie II - profilowanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej, żużlowej i tłuczniowej na terenie gminy Szydłowiec w 2013 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 93.2 KiB)
Lp 166
Data ogłoszenia
2013-04-11
Data rozstrzygnięcia
2013-05-08
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu pt. Dziecięca akademia przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.6 KiB)
Lp 167
Data ogłoszenia
2013-03-19
Data rozstrzygnięcia
2013-04-03
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 438 KiB)
Lp 168
Data ogłoszenia
2013-03-07
Data rozstrzygnięcia
2013-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie Nr 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku zamku w Szydłowcu. Zadanie Nr 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu. W/w zadania realizowane w ramach projektu Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności Infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 102.1 KiB)
Lp 169
Data ogłoszenia
2013-01-24
Data rozstrzygnięcia
2013-02-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego w ilości około 18 000,00 l
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 68.2 KiB)
Lp 170
Data ogłoszenia
2013-01-22
Data rozstrzygnięcia
2013-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie Nr 1 - Remont budynku Zamku w Szydłowcu. Zadanie Nr 2 - Zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 106.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji