ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 113.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 564.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (DOCX, 143.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - grupa kapitałowa (DOCX, 15 KiB)
 • załącznik nr 4- - wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 6 - instrukcja użytkownika (PDF, 2.8 MiB)
 • załącznik nr 7 - część I projekt budowlany (ZIP, 12.4 MiB)
 • załącznik nr 7 - część II projekt budowlany (ZIP, 17.3 MiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiar robót (PDF, 181.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 2.2 MiB)
 • projekt umowy (PDF, 527 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 314.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 215.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 381.8 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 115.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.3 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 58 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (DOC, 198 KiB)
 • załącznik nr 3 - grupa kapitałowa (DOC, 43.5 KiB)
 • załącznik nr 4- - wykaz osób (DOC, 47 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (DOC, 51.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - instrukcja użytkownika (PDF, 2.8 MiB)
 • załącznik nr 7 - projekt budowlany (ZIP, 12 MiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiar robót (PDF, 365.8 KiB)
 • załącznik nr 9 - SST (PDF, 14.8 MiB)
 • projekt umowy (PDF, 452.9 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 309.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 381 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2021-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 111.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.1 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (DOCX, 144 KiB)
 • załącznik nr 3 - grupa kapitałowa (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 4- - wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 6 - instrukcja użytkownika (PDF, 2.8 MiB)
 • załącznik nr 7 - projekt budowlany (ZIP, 3.6 MiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiar robót (PDF, 773.1 KiB)
 • załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 3.4 MiB)
 • projekt umowy (PDF, 452.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 284.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 221.8 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2021-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc postojowych z ciągiem pieszo – jezdnym wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu na teren zalewu w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 115.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 422.5 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 48.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (DOCX, 143.9 KiB)
 • załącznik nr 3 - grupa kapitałowa (DOCX, 15 KiB)
 • załącznik nr 4- - wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 6 - instrukcja użytkownika (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - projekt budowlany (PDF, 13.8 MiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary robót (ZIP, 23.6 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 468.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 12.2 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 286.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 380.2 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2021-08-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I na działce 61/2 gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zawiadomienie (PDF, 348.5 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2021-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 113.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 411.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 256.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 71.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 452.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 316 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382.6 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 116.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 487.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 29.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 181.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 527 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 314.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 348.5 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2021-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie klubu sportowego „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 114.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 198 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 166.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 454.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 317.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 401.9 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2021-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedłużenia ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 118.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 154 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 24.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 44.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 688.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (DOC, 171 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 340.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 246.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 318 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 401.6 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2021-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa pawilonu handlowego przy ul. Wschodniej w celu utworzenia Klubu „Senior+”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 116.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 489.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 33 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (DOC, 135.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 179.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 118.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 240.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji