ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 815.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 5a - Formularz kryteria pozacenowe doświadczenie inspektora nadzoru – część 1 zamówienia (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 5b – Formularz kryteria pozacenowe doświadczenie inspektora nadzoru – część 2 zamówienia (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6a – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – część 1 zamówienia (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6b – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – część 2 zamówienia (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 712.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 213.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 461 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska-Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 148.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 597.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 177.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 964.1 KiB)
 • Zamiana treści SWZ (PDF, 447.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 334 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 339.2 KiB)