ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa pawilonu handlowego przy ul. Wschodniej w celu utworzenia Klubu „Senior+”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 116.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 489.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 33 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (DOC, 135.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 179.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 118.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 114.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 485.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 534.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 490.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 451.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 187.1 KiB)