ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 146 KiB)
 • SWZ (PDF, 449.4 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (DOCX, 64.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF, 264.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 516.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 36.2 KiB)
 • Zmieniona SWZ (PDF, 453.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 300 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 3 (PDF, 705.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia - ZMIENIONY (PDF, 515.3 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy - ZMIENIONY (DOCX, 64.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - 28.02.2023 (PDF, 479.2 KiB)
 • SWZ - 28.02.2023 (DOCX, 139.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia - 28.02.2023 (PDF, 515.8 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 182.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 238.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 106.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 819.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 22.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 615.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 573.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 582.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 134.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.5 KiB)