ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu wraz z punktem obsługi kamperów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 131.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 428.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 71.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 253.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 461.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 746.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 314 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 422.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 441.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (DOCX, 141.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 314.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 384.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wschodniej 19 w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 124 KiB)
 • SWZ (PDF, 282.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 99.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniPortalu (PDF, 82.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 131.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 426.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 456.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (PDF, 754.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 317.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 164.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 190.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 623.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOCX, 910 KiB)
 • Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy (XLSX, 57.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 908.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 895.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 893.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Program funkcjonalno – użytkowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 680.6 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 404.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.7 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 623.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 400.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 229.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 186.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu kamieniołomu „PODKOWIŃSKI” w Szydłowcu”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 409.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz usług (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt koncepcyjny (ZIP, 52.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Koncepcja Via Ferraty i Tyrolki (ZIP, 14.5 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Wypis z planu miejscowego (ZIP, 9.6 MiB)
 • Załącznik Nr 11 – Projekt umowy (PDF, 262.9 KiB)
 • Załącznik Nr 12 – Identyfikator postępowania (PDF, 750.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 114 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 147 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 189.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj".
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 459.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Program funkcjonalno – użytkowy (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Projekt umowy (PDF, 638.1 KiB)
 • Załącznik Nr 10 – Identyfikator postępowania (PDF, 755.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 119 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 313.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 383.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 459.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 638.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 141 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 386.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 143.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 627.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 910.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 A - Formularz cenowy (XLSX, 57.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 908.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 895.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 893.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 143.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 674.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 160.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec, na działce nr ewid. gruntu 346, 415
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 431.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 25.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 25 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt Umowy (PDF, 531.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Identyfikator postępowania (PDF, 749.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 315.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 166.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji