ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 131.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 903.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (DOCX, 905 KiB)
 • Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy (XLSX, 57.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 908.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 895.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 895.9 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Program funcjonalno-użytkowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt umowy (PDF, 692.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Dworskiej w Szydłowcu
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 747.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (ZIP, 11.1 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 636.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 53.4 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 570.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 73.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 794.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (7Z, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 554.3 KiB)