ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Szydłowieckiego w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 132.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 31.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 457.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 758.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 285.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 188.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 134.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 452.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 639.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 128.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 (PDF, 130.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 287.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 137 KiB)
 • SIWZ (PDF, 642.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 648.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 308.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 214.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 132.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 111.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 421.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 48.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 66.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 197.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 459.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 237.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 399.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 277 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 143.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 641.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 31.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 644.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 179.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 209 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 (PDF, 194.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 3 (PDF, 683.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie operatora "Kina Górnik" w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.7 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 907.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 54.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 808.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 733.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 (ZIP, 2.5 MiB)
 • Matryca ryzyk (PDF, 661.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 157.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora kina „Górnik” w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 129.6 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 907.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOCX, 54.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Umowa koncesji (PDF, 808.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 732.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia (ZIP, 2.5 MiB)
 • Matryca ryzyk (PDF, 661.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 153.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego autobusu średniego w kolorze dowolnym do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 22+1 i nie więcej niż 24+1 miejsc siedzących
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 99.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 445.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 423.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 186.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 122 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora kina „Górnik” zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 224.9 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 902.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOCX, 54.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 803 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 728.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia (ZIP, 2.5 MiB)
 • Matryca ryzyk (PDF, 661.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 327.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora kina „Górnik” zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 219.4 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 903.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOCX, 54.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 803 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 729 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia (ZIP, 2.5 MiB)
 • Matryca ryzyk (PDF, 661.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 323.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 411.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji