ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 241
Data ogłoszenia
2011-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2011-02-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i ulic miejskich oraz oznakowania poziomego na terenie gminy i miasta Szydłowiec w 2011 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 131 KiB)
 • Załącznik Nr 1 (PDF, 99.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (PDF, 64.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (PDF, 59.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (PDF, 70.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 (PDF, 70.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 (PDF, 108.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 (PDF, 103.3 KiB)
 • Załącznik Nr 8 (PDF, 70.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 77.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83 KiB)
Lp 242
Data ogłoszenia
2011-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2011-02-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim przy ulicy Strażackiej/Wschodniej w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą: Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej - działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 (PDF, 208 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 195.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 207 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 197.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 (PDF, 192.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 (PDF, 180.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 (PDF, 512.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 4.4 MiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 2.3 MiB)
 • Rys. 2.1 (PDF, 621.7 KiB)
 • Rys. 2.2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Rys 2.3 (PDF, 2.7 MiB)
 • Rys. 2.4 (PDF, 862.7 KiB)
 • Rys. 2.5 (PDF, 315.6 KiB)
 • Rys. 2.6 (PDF, 306.9 KiB)
 • Rys. 2.7 (PDF, 219.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8 (PDF, 113.1 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 173.2 KiB)
 • Zawiadomienie (PDF, 102 KiB)
Lp 243
Data ogłoszenia
2011-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2011-02-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa kruszywa mineralnego drogowego dolomitowego do wykonania podbudowy i utwardzania nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta i gminy Szydłowiec.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 143.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 (PDF, 90.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt. 4 (PDF, 84.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu bądź posiadaniu materiału (PDF, 61.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz sprzętu (PDF, 63.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór oferty (PDF, 91.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Ogólne założenia umowy (PDF, 85.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 88.1 KiB)
Lp 244
Data ogłoszenia
2011-01-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 73.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji