ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 121.5 KiB)
 • Opis postępowania w zawrcie umowy koncesji (PDF, 804.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOC, 88 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy koncesji (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 727.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia hotelowego (PDF, 578.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 323.9 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 404.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 650.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 477.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 472.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 286.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 144.8 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 97.9 KiB)
 • Opis postępowania w zawrcie umowy koncesji (PDF, 804.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOC, 88 KiB)
 • Załącznik - nr 2 - Wzór umowy koncesji (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 726.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia hotelowego (PDF, 578.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 325.5 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.600.000,00zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 567 KiB)
 • SIWZ (PDF, 858.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 810 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 321.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 28.09.2020 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała Budżetowa na rok 2020 (PDF, 222.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Opinia RIO (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (PDF, 198.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała w sprawie zmian w WPF (PDF, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 5 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Zaświadczenie o wyborze (PDF, 342 KiB)
 • Załącznik nr 6 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy (PDF, 58.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Zaświadczenie NIP (PDF, 233.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Zaświadczenie REGON (PDF, 374.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 537.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 407.2 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 577.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 574.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 17 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót (ZIP, 311.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 462.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 355.4 KiB)
 • Warunki techniczne ORANGE (PDF, 883.7 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 8.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 389 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 296.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 409.3 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 576.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 477.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 472.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 309.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 145.5 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 575.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 566.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 19.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 453.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 459.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 402.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 562.6 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50 KW na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Zadanie nr 2 - Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 588.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 660.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 718.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 539.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 389.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 419.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 642.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 874.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulic: Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu – etap I budowa ulicy Podzamcze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 572.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 534.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 20.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 159 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 59.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 449.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 595.7 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 576.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 655.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 89.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 16.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (PDF, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 484.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 295.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 367.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji