ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulic: Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu – budowa ulicy Lipowej
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 114.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 263.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (ZIP, 11.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 156.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 53.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 452.8 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 311 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 113.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 408 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 295.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 19.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 437.8 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 312.2 KiB)