ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 588.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 588.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 140.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (ZIP, 31.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (PDF, 44.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 1015.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 333.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 338.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 329.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 815.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 5a - Formularz kryteria pozacenowe doświadczenie inspektora nadzoru – część 1 zamówienia (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 5b – Formularz kryteria pozacenowe doświadczenie inspektora nadzoru – część 2 zamówienia (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6a – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – część 1 zamówienia (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6b – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – część 2 zamówienia (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 712.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 213.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 461 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska-Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 148.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 597.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 177.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 964.1 KiB)
 • Zamiana treści SWZ (PDF, 447.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 334 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 339.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Dokumentacja (ZIP, 40.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór oferty (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy JEDZ (DOC, 185 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące art. 5k rozporządzenia 833/2014 i w art. 7 ust. 1 31 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (DOC, 113.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów (DOC, 115.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp (DOC, 109 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 5k rozporządzenia 833/2014 i w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Wykaz robót (DOC, 113 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Wykaz osób (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Projektowane postanowienia umowy (PDF, 694 KiB)
 • Załącznik nr 13 - Wykaz rozwiązań równoważnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik nr 14 - Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 537.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do odpowiedzi (ZIP, 26.8 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 210.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 426.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 146 KiB)
 • SWZ (PDF, 449.4 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (DOCX, 64.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF, 264.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 516.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 36.2 KiB)
 • Zmieniona SWZ (PDF, 453.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 300 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 3 (PDF, 705.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia - ZMIENIONY (PDF, 515.3 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy - ZMIENIONY (DOCX, 64.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - 28.02.2023 (PDF, 479.2 KiB)
 • SWZ - 28.02.2023 (DOCX, 139.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia - 28.02.2023 (PDF, 515.8 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 182.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 238.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 276.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 106.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 819.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 22.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 615.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 573.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 582.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 134.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 474 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca i obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 542.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 30.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 27.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz usług (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 311.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 150.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 160.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 416.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110 KiB)
 • SWZ (PDF, 804.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 99.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (XLS, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (RTF, 139.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (RTF, 95.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca w postępowaniu (RTF, 137.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (RTF, 137.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 343.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania (PDF, 700.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (PDF, 340.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - projekt umowy - ZMIENIONY w dniu 19.12.2022 (PDF, 394.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia 20.12.2022 (PDF, 293.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - projekt umowy - ZMIENIONY w dniu 20.12.2022 (PDF, 394 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinanowanie zamówienia (PDF, 444.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 195.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 158.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 627.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 758.8 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (XLSX, 57.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 910.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 897.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 895.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 688.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.9 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 627.9 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 402.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 512.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 290.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 193.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 146.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 443 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 206.3 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (DOCX, 62.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 199 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw (PDF, 220.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF, 268.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 200.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji (PDF, 183.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 804.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 12.12.2022 (PDF, 88.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 19.12.2022 (PDF, 184.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 21.12.2022 (PDF, 209.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 34.2 KiB)
 • Zmieniona SWZ (PDF, 443.1 KiB)
 • Zmieniony wzór umowy (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 191.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 150.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji