Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualne zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Dostawa fabrycznie nowego autobusu średniego w kolorze dowolnym do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 22+1 i nie więcej niż 24+1 miejsc siedzących

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Szydłowiec

Finansowanie: budżet gminy

Nr UZP: 2021/BZP 00284088/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-12-03 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-12-03 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Platforma miniPortal

Ogłoszono dnia: 2021-11-25 przez

Załączniki